Delegaties

Elk jaar vindt er een officiële uitwisseling plaats tussen Tilburg en Minamiashigara. Het ene jaar bezoekt een delegatie Tilburg, het andere jaar gaat Tilburg naar Minamiashigara. De uitwisselingen tussen de zustersteden Tilburg en Minamiashigara hebben als doel ideeën op te doen en van elkaar te leren.
Dat gebeurt aan de hand van een thema. De thema’s die sinds begin jaren 90 aan bod zijn gekomen zijn: cultuur, welzijn, milieu, economie, sport, onderwijs, duurzaamheid en vrijwilligerswerk.
De delegaties bestaan doorgaans uit enkele bestuursleden van VTM, gemeentebestuurders, leden van de vereniging en burgers die vakinhoudelijk kennis hebben van het thema van de uitwisseling.

Wilt u informatie over: delegaties uit Japan of delegaties naar Japan?