Delegaties naar Japan


2018

 

 

Thema: art
Op 17 november 2018 is een gezelschap van 10 personen vertrokken naar Japan voor een bezoek van 1 week aan Minamiashigara. Het thema van deze uitwisseling is ART. De personen die mee zijn gegaan zijn:

Jan van Reijsen (Delegatieleider & HR Manager Fujifilm Tilburg)
Wendy Weijtmans (Secretaris VTM)
Peter van de Wiel (Delegatie Fotograaf)
Marcel van den Broek (Fotografie & Film)
Marianne de Jong (Materie Kunstenares)
Monique Swinkels (Glas Kunstenares)
Esther van den Broek (Grafisch Ontwerpster)
Toon van Gisbergen
(Docent Portret & Model tekenen en schilderen)
Bo Looijkens (Participatieve Kunstenares)
en Carla van Iersel (Vilt & Textiel Kunstenares).

Het doel is de stedenband, een internationale gemeentelijke samenwerking tussen Tilburg en Minamiashigara, in stand te houden; elkaar te ondersteunen…Lees verder in het reisverslag door de secretaris, PDF VORM: verslag downloaden/hier lezen

De foto’s tijdens de art delegatie zijn gemaakt door Peter van de Wiel en Marcel van den Broek.
Foto website van Peter van de Wiel: photos.google.com
Foto website van Marcel van den Broek: fotosite.online

 


2015

 

Thema: judo
Eindelijk was het zover! De judoka’s die in augustus naar Japan gaan, kwamen voor een training bij elkaar. Het zou geen reguliere training worden. Sensei Hans had voor de groep een aantal leuke oefeningen bedacht. Het thema was teambuilding. Samen ervoor zorgen dat de opdracht zo goed mogelijk werd gedaan. Dat dit makkelijker gezegd is dan gedaan mag duidelijk zijn. Maar het belangrijkste is dat er plezier gemaakt werd… Het reisverslag van de Judo delegatie, PDF VORM: hier downloaden/lezen

 


2015
Onthulling Tilburgs Benkske

 

Afgelopen maand is in de zusterstad van Tilburg een Tilburgs benkske onthuld. Door de komst van Fuji ontstond er 25 jaar geleden een stedenband tussen Minamiashigara en Tilburg. De Vereniging Tilburg Minamiashigara (VTM) onderhoudt deze stedenband en vond het op zijn plaats om vanwege dit jubileum een geschenk aan de stad Minamiashigara te geven. Gedurende deze 25 jaar zijn er veel uitwisselingen geweest op gebied van welzijn en zorg, vrijwilligerswerk, sport, economie en bestuurlijk niveau. De onthulling van het Tilburgs benkske viel in de week dat judoka’s van Judoklub Tilburg deelnamen aan een uitwisseling in Minamiashigara. De social sofa, zoals de japanners het bankje noemen, werd in aanwezigheid van Judoklub Tilburg samen met de burgemeester van Minamiashigara en directie van Fuji onthuld. Het is een blikvanger voor het stadhuis van Minamiashigara. Een mooi stukje Tilburg in Japan. Videoverslag van de onthulling: bekijk hier

 


2012

 

img_6543

 

Thema: vrijwilligerswerk
In het najaar van 2012, van 2 tot en met 9 november 2012, is een delegatie uit Tilburg naar de zusterstad Minamiashigara vertrokken om meer te weten te komen over vrijwilligerswerk. Eerder dat jaar was een delegatie uit de zusterstad in Tilburg over hetzelfde onderwerp.
De 12 leden van de delegatie zijn bewust breed uitgenodigd. Er is gevraagd of er iemand van het nieuwe buurthuis In de Boomtak meekon, iemand van de Voedselbank en iemand van Ut Rooi Bietje. Organisaties die allemaal gedeeltelijk, of zelfs volledig, afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers. Ook zijn vertegenwoordigers van Contour en van De Twern (toen nog niet gefuseerd) uitgenodigd. Van de gemeente Tilburg is iemand meegegaan die de strategie rondom civil society moet doorontwikkelen. Ook van het bestuur van de vereniging Tilburg-Minamiashigara zijn enkele leden in de delegatie mee geweest, behalve de voorzitter en een bestuurslid-tolk, ook een inhoudsdeskundig bestuurslid en twee leden die ook een economische agenda ter plaatse konden verwezenlijken.

Lees/download hier het delegatierapport
Bekijk foto’s

 


2010

 

 

Thema: duurzaamheid
Oktober: Delegatie naar Minamiashigara, Yokohama en Toykyo met vertegenwoordigers van de gemeente, het bestuur en een projectleider.

Reisverslag VTM Minamiashigara oktober 2010

 


2007


Thema: judo en stedelijke vernieuwing
Mei: Bestuursoverleg (bespreken nieuwe koers, 2 sporen-beleid) in Minamiashigara tussen beide steden en voorbereiding delegatie in november naar Japan in het kader van stedelijke vernieuwing.
Augustus: Judodelegatie van Tilburg naar Minamiashigara. U kunt het reisverslag van de Judo delegatie hier downloaden/lezen
November: Delegatie naar Japan met het thema stedelijke vernieuwing, waarbij met name aandacht is voor de spoorzone.

 


2005


Thema: vergrijzing en ouderenzorg
April: Delegatie naar Minamiashigara in het kader van het thema Vergrijzing en Ouderenzorg. De delegatie bestaat uit 10 vertegenwoordigers van de gemeente (weth. Aarts o.a.), de Universiteit van Tilburg, stichting De Twern, De Wever, WonenBreburg en enkele leden van onze vereniging.

 


2003


Thema: cultuur in de vorm van bloemschikunst, koken, sport, Engelse educatie en economie
April: Delegatie naar Minamiashigara met vijf thema’s: cultuur in de vorm van bloemschikkunst (ikebana), koken (workshop Nederlands koken), sport (volleybal en voetbal), Engelse educatie op Junior High Schools (lessen door docenten van 2College Jozef) en economie (bedrijfsbezoeken).

 


2002


Thema: economie
April: De jaarlijkse Tulip Fair wordt in Minamiashigara gehouden. Bij die gelegenheid krijgt Yasuko Nagano, die deel uitmaakt van de kleine delegatie een oorkonde van de stad. Daarin spreekt Minamiashigara haar dank uit voor het werk dat Yasuko in het kader van internationalisering heeft gedaan. Najaar: Delegatie naar Minamiashigara, een delegatie vanuit de gemeente en een delegatie vanuit de vereniging, in het kader van culturele uitwisseling en het aanhalen van de economische banden, en dit laatste met name in Tokyo. Hier wordt al een beetje de nieuwe koers zichtbaar richting verbreding contacten in Japan.

 


2001


Thema: judo (jeugd)
Augustus: Judodelegatie jeugd naar Minamiashigara.
Enno Voorhorst, gitarist, geeft master-classes in Minamiashigara.

 


2000


Thema: welfare
April: Reis naar Minamiashigara.