Update vereniging en website 2018

Het bestuur heeft niet stil gezeten. Op 24 mei 2018 om 20:00 uur zal de algemene ledenvergadering plaats vinden in Flanders te Goirle.
Tijdens de algemene ledenvergadering zal er een nieuw bestuur gekozen worden via stemmen. U krijgt via uw e-mail(in)box meer informatie over het herkiesbaar stellen voor een bestuursplaats (via het e-mailadres van de secretaris). Tijdens de algemene ledenvergadering zal ook de nieuwe jaarplanning 2018 van de activiteitencommissie bekend worden gemaakt.

Daarnaast heeft het bestuur samen met het bestuur van onze zustervereniging in Japan (Minamiashigara Sistercity Association (MSCA)) een delegatie opgezet die in november 2018 voor 1 week zal plaats vinden met als thema: Art. Maximaal 12 leden mogen mee. Als er meer aanmelden zijn dan plaatsen, dan zal er een loting of selectie plaats vinden.

Ook is de website weer gevuld met allerlei nieuwe activiteiten en evenementen in Nederland en/of in het buitenland!

Wilt u meer informatie over de algemene ledenvergadering? Ga naar: VTM activiteiten
Wilt u meer informatie over de delegatie? Ga naar: VTM evenementen
Wilt u meer activiteiten zien? Ga naar: activiteiten in Nederland en buitenland
Wilt u liever evenementen bekijken? Ga naar: evenementen in Nederland en buitenland

‹ Terug naar overzicht