Over VTM

Ontstaan van Tilburg Minamiashigara
Stedenband Tilburg Minamiashigara is in 1989 ontstaan. De aanleiding voor de stedenband is de komst van Fuji Photo Film naar Tilburg. Doel van de stedenband is vriendschap en het wederzijds begrip tussen beide steden bevorderen en bijdragen tot het welzijn en de welvaart van de burgers door een regelmatige uitwisseling op het gebied van onderwijs, cultuur, sport, ecologie en bedrijfsleven. Daarnaast organiseert de vereniging door het jaar heen activiteiten die iets met Japan te maken hebben (Japanse kooklessen, Japanse taal- en cultuurles) en ledenavonden.

De stedenband krijgt vorm
In 1988 komt de eerste delegatie uit Minamiashigara naar onze stad.  De kennismaking bevalt beide partijen goed en daarna valt snel het besluit om met elkaar een officiële stedenband aan te gaan. In 1989 brengt een delegatie, onder leiding van burgemeester Gerrit Brokx en de latere eerste voorzitter van de VTM Jan Melis uit Tilburg, een tegenbezoek. Tijdens dat bezoek tekenen beide burgemeesters Brokx en Ando op zondag 10 juni 1989 tijdens een plechtige en feestelijke bijeenkomst in de gehoorzaal van Minanimiashigara de oorkonde van het vriendschapsverdrag. De officiële stedenband is een feit. Sindsdien zijn er in het kader van de stedenband uitwisselingsprogramma’s, delegaties van en naar Japan en andere  activiteiten.

Doel
Doel van deze stedenband is vriendschap en het wederzijds begrip tussen beide steden bevorderen en bijdragen tot het welzijn en de welvaart van de burgers door een regelmatige uitwisseling op het gebied van onderwijs, cultuur, sport, ecologie en bedrijfsleven. Daardoor zullen ook, menen wij, de banden tussen Nederland en Japan worden versterkt. Dit trachten we te bereiken door uitwisselingsbezoeken en door lokale activiteiten en het ondersteunen van andere activiteiten die gericht zijn op de verbreding van de kennis over Japan. Naast de delegaties zijn er in de loop van de tijd ook persoonlijke vriendschappen ontstaan die tot (structurele) privé bezoeken over en weer hebben geleid en dat nog steeds doen.

Beleidsplan: twee sporen
In 2003 stelt het bestuur van de VTM in samenwerking met de gemeente Tilburg een beleidsplan op dat de basis vormt voor de activiteiten in de toekomst. Instellingen en verenigingen worden nadrukkelijker betrokken om tot een verbreding van activiteiten rondom Japan te komen. Daarbij vervult de VTM een facilitaire en ondersteunende rol. In 2006 besluit het bestuur van de VTM, in overleg met de gemeente Tilburg, dit in de koers voor de komende jaren explicieter vorm te geven. De activiteiten van de vereniging concentreren zich op 2 sporen. Het eerste spoor heeft de stedenband als basis en is gericht op het ontwikkelen van activiteiten, waardoor de burgers uit Tilburg en Minamiashigara kennis kunnen maken met elkaar en elkaars cultuur. Het tweede spoor is het uitzenden van delegaties op basis van een thema, waarbij kennisuitwisseling en kennisvergroting het uitgangspunt vormen. De delegaties beperken zich hierbij niet tot beide steden. Bij de keuze van het thema is het uitgangspunt in ieder geval dat het ook voor de gemeente Tilburg beleidsmatig interessant is. In 2005 is een start gemaakt met dit tweede spoor met een uitwisseling in het kader van het thema ouderenzorg en gaat er een Tilburgse delegatie naar Japan. In 2006 vindt het tegenbezoek uit Japan plaats.

Ledenavonden
VTM organiseert per jaar één of meerdere verenigingsavonden voor haar leden. Leden kunnen elkaar hier ontmoeten en genieten van activiteiten rond Japan en de Japanse cultuur. Een formeel onderdeel is de ledenvergadering.